Ubiegłotygodniowe cięcie nie osłabiło polskiej waluty. Zanosi się na dalsze zwiększanie rezerw złota.

Rynek spodziewa się, że w perspektywie kilku miesięcy główna stopa NBP znajdzie się w okolicach 5 proc., a za rok może wynosić już niewiele ponad 4 proc. Wskazują na to notowania kontraktów FRA – forward rate agreement. Według Marcina Kujawskiego, ekonomisty BNP Paribas Bank Polska, po środowej decyzji RPP wyceniana przez rynek skala cięć stóp nieco się zmniejszyła.

Łagodzenie polityki pieniężnej

Po wrześniowej, dużo większej od oczekiwań obniżce stóp procentowych przed kolejnym posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej panowała lekka nerwowość. Wynik spotkania RPP był niewiadomą. Kolejne duże cięcie stóp oznaczało ryzyko osłabienia złotego. Resort finansów szykował się nawet na konferencję wiceministra Artura Sobonia, który miał komentować decyzję RPP. Jego spotkanie z dziennikarzami okazało się niepotrzebne, bo choć obniżka faktycznie nastąpiła, to wyniosła 0,25 pkt proc. Nie zaś, jak się obawiano, 0,5 pkt proc.

To dało oddech zwłaszcza złotemu. Gdy główną stopę NBP obcięto w poprzednim miesiącu o 0,75 pkt proc., do 6 proc., nasza waluta w ciągu kilku godzin straciła na wartości po ponad 3 proc. w stosunku do euro i franka szwajcarskiego, a wobec dolara prawie 4 proc. Ubiegły tydzień pomimo obniżenia stóp w Polsce złoty zakończył na plusie w stosunku do euro i dolara, minimalnie stracił jedynie wobec franka.

Komentatorzy zwracali uwagę, że za łagodzeniem polityki pieniężnej we wrześniu i w październiku stała polityka, bo niższy koszt pieniądza sprzyja rządzącym w nadchodzących wyborach.

Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący RPP, w trakcie czwartkowej konferencji prasowej zapewniał, że bank centralny nie będzie podejmować decyzji, które mogłyby skutkować zawirowaniami na rynku walutowym. Z jego wypowiedzi wynikało jednak, że czekają nas kolejne obniżki stóp procentowych, ale będą one stopniowe. W podobnym tonie wypowiadała się później Gabriela Masłowska, członkini RPP.

„Uważamy, że RPP będzie kontynuować łagodzenie polityki pieniężnej w pierwszym kwartale przyszłego roku. Sądzimy jednak, że ze względu na przewidywany przez nas profil przyszłorocznej inflacji okno dla cięć stóp procentowych w Polsce zamknie się w marcu, przy stopie referencyjnej NBP na poziomie 5 proc.” – napisał w piątkowym komentarzu ekonomista BNP Paribas.

Obniżka stóp procentowych w listopadzie?

„Kolejna obniżka o 0,25 pkt proc. może nastąpić już w listopadzie, kiedy RPP będzie dysponowała odczytem inflacji za październik. Według naszych szacunków spadnie on poniżej 7 proc. Przestrzeń do cięć stóp stopniowo będzie się jednak zawężać, m.in. z powodu poprawiającej się aktywności gospodarczej wspartej łagodną polityką fiskalną, a także spodziewanym przez nas wyhamowaniem tempa dezinflacji. Podtrzymujemy nasz scenariusz zakładający, że na koniec 2024 r. stopa referencyjna wyniesie 4,5 proc.” – ocenili z kolei analitycy Banku Millennium.

Zdaniem ekonomistów hamowanie 12-miesięcznej inflacji w październiku w znacznej mierze będziemy zawdzięczać efektowi wysokiej bazy statystycznej. Na przełomie tego i przyszłego roku przestanie on jednak działać. Wtedy należy się liczyć z zakończeniem spadkowego trendu inflacji.

Obniżki krótkoterminowych stóp NBP przekładają się na stawki WIBOR i WIRON, od których jest uzależnione oprocentowanie kredytów. Nie wpłynęły jednak na spadek rentowności obligacji skarbowych. Te w ostatnich dniach poszły nawet w górę – zgodnie z trendami ogólnoświatowymi.

W trakcie czwartkowej konferencji prasowej prezes Glapiński mówił nie tylko o stopach procentowych. Zadeklarował, że „marzeniem” jest, by złoto stanowiło jedną piątą rezerw walutowych NBP. Trwające od kilku miesięcy zakupy kruszcu sprawiły, że jego udział przekroczył 10 proc. Z opublikowanych przez bank centralny w piątek danych wynika, że w końcu września wartość złota w naszych rezerwach pierwszy raz w historii przekroczyła 20 mld dol. Z szacunków DGP wynika, że tylko w ubiegłym miesiącu NBP dokupił 19 t złota, zwiększając jego zasoby do prawie 334 t. ©℗

ikona lupy />
Stopy procentowe w Polsce / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe