Produkt Krajowy Brutto w I kwartale 2015 r. wzrósł o 3,5 proc.

Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 2,3 proc. rdr, a sprzedaż detaliczna w kwietniu spadła o 1,5 proc. w ujęciu rdr.