Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w I kw. 2015 roku o 3,6% r/r wobec 3,3% wzrostu w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

"PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,6% w porównaniu z I kwartałem 2015 r., co oznacza poprawę dynamiki realnej o 0,1 pkt proc. w porównaniu z szybkim szacunkiem opublikowanym w dniu 15 maja 2015 r." - czytamy w komunikacie.

W I kwartale 2015 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,5%.