Zdaniem ekonomistów OECD wzrost będzie wspierany przez spożycie prywatne. "Sytuacja na rynku pracy będzie się dalej polepszać, a eksport skorzysta na poprawie w handlu międzynarodowym i szybszym wzroście w strefie euro" - napisano w raporcie.OECD prognozuje, że w 2015 r. ceny CPI spadną o 0,5 proc., a w przyszłym wzrosną o 1,3 proc.

"Ceny energii i żywności zaczęły zawracać po ostrych spadkach i po kilku miesiącach deflacji ceny konsumenckie powinny stopniowo rosnąć" - napisano.

"Przyjmuje się, że bank centralny nie zacznie podnosić stóp przed późnymi miesiącami 2016 r." - dodano.

OECD prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych spadnie z 2,7 proc. PKB w tym roku do 2,4 proc. w przyszłym.

"Nieznacznie restrykcyjne nastawienie w polityce fiskalnej generalnie jest odpowiednie i Rada UE zapewne zatwierdzi w czerwcu zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu. Jednak pewna dalsza konsolidacja w średnim okresie pomogłaby w przygotowaniu się na wzrost wydatków na emerytury i opiekę zdrowotną" - napisano.