Bank Gospodarstwa Krajowego stał się największą instytucją finansową w naszym kraju. Jego suma bilansowa w końcu września przekraczała 260 mld zł, co wśród banków dawałoby mu drugą pozycję na polskim rynku. Jednak jeśli uwzględnić fundusze przepływowe, którymi zarządza, aktywa rosną do ponad 460 mld zł.
BGK to bank państwowy, powołany do realizacji zadań zleconych przez rząd. Wśród instytucji komercyjnych o palmę pierwszeństwa walczą PKO BP i PZU. Bilanse obu grup zamykają się kwotami rzędu 400 mld zł. Ubezpieczyciel zawdzięcza swoją wielkość ujęciu w sprawozdaniach dwóch banków: Pekao i Alioru.