W ciągu roku udział zagranicznych spółek w giełdowych inwestycjach Polaków zwiększył się z 3 do 14 proc. - wynika z nowych danych Narodowego Banku Polskiego. W tym czasie wartość notowanych na giełdach akcji będących w posiadaniu polskich inwestorów indywidualnych zwiększyła się o jedną trzecią. W końcu czerwca br. było to już ponad 100 mld zł.

Bezpośrednie inwestycje na giełdzie to jednak wciąż niewielka część zasobów finansowych naszych gospodarstw domowych. Pomimo bliskich zera stóp procentowych prawie dwa razy więcej mieliśmy ulokowane w depozytach terminowych, a trzy razy więcej trzymaliśmy w gotówce. W sumie aktywa finansowe Polaków miały w końcu czerwca wartość prawie 2,7 bln zł.