Amerykański bank centralny nadal będzie wspierał wzrost gospodarczy. Władze FED ogłosiły, że będą kontynuować zakup rządowych obligacji.

Kilka tygodni temu szef Zarządu Rezerwy Federalnej Ben Bernanke zapowiedział, że jeszcze w tym roku bank centralny USA może zmniejszy ilość pieniądza, jaki wtłacza w amerykańską gospodarkę. Moment ten na razie jednak nie nastąpił.

Po wczorajszym posiedzeniu władze FED oświadczyły, że będą kontynuować wykup rządowych obligacji w dotychczasowym tempie - 85 miliardów dolarów miesięcznie. Decyzję tę uzasadniono słabością gospodarki Stanów Zjednoczonych w niektórych obszarach, w tym stosunkowo wysokim bezrobociem. Na decyzję FED wpływ miało również obniżenie prognozy wzrostu gospodarczego USA z co najmniej 2,3 procent do 2 procent.

Bank centralny zapowiedział też, że utrzyma obecne niskie stopy procentowe do czasu, gdy bezrobocie spadnie poniżej 6,5 procent, o ile nie będzie nagłego wzrostu inflacji.