W ciągu ostatnich dni dolar amerykański osłabił się wobec większości walut, w oczekiwaniu na konkluzję dzisiejszego posiedzenia FOMC (amerykański odpowiednik Rady Polityki Pieniężnej). Jak zachowa się dziś Fed w stosunku do oczekiwań rynkowych? Istnieje kilka elementów dzisiejszego ogłoszenia, które będą istotne dla przyszłości amerykańskich stóp procentowych i wyceny dolara.

Po pierwsze decyzja odnośnie ograniczenia skupu amerykańskich aktywów, czyli obecnej polityki poluzowywania polityki pieniężnej tzw. QE3. Wraz z gwałtownym spadkiem stopy bezrobocia w kierunku ustalonego progu 7,0%, co może zostać osiągnięte już w 1 kwartale przyszłego roku, Fed będzie musiał wkrótce rozpocząć ograniczenie QE3 aby umożliwić dostosować się rynkom finansowym bez naruszania ich stabilności do potencjalnych podwyżek stóp procentowych. Fed najprawdopodobniej obetnie dziś plan skupu aktywów o 10-15 mld USD z 85 mld USD miesięcznie do 70-75 mld USD miesięcznie. Obniżka w tym zakresie jest już najprawdopodobniej uwzględniona przez rynek i nie powinna wywołać gwałtownej reakcji. Większa obniżka może spowodować wzrost rentowności długoterminowych papierów dłużnych i wyprzedaż walut, szczególnie z rynków wschodzących, min. polskiego złotego, względem dolara.

Po drugie decyzja odnośnie progu stopy bezrobocia związanego z pierwszą podwyżką stóp procentowych. Sugeruje się, że Fed może dłużej utrzymywać stopy procentowe na obecnym poziomie 0%-0,25% poprzez obniżkę tego progu z 6,5% do 6,0%. Natomiast jest to mało prawdopodobne posunięcie z dwóch powodów. Minuty z lipcowego posiedzenia Fed-u sugerują, iż próg mógłby się zmienić w przyszłości tylko wtedy, jeśli wzrost gospodarczy ulegnie dalszemu zahamowaniu. Pomimo, że napływające dane ekonomiczne za 3 kwartał nie zachwycają, spodziewamy się iż amerykańskie PKB wzrośnie w 2 połowie roku o ponad 2% przy stabilnej poprawie na rynku pracy. Dodatkowym argumentem przeciwko zmniejszeniu progu stopy bezrobocia jest tendencja prognozy FOMC dla tzw. poziomu „pełnego zatrudnienia”, który według Fed-u nastąpi wtedy gdy stopa bezrobocia będzie utrzymywać się w przedziale 5,2%-6,0%. Przy tym poziomie bezrobocia polityka pieniężna powinna być na neutralnym poziomie, który według mediany szacunków wśród członków FOMC wynosi 4%.

Stąd zapowiedź Fed-u iż nie będzie podnosił stóp procentowych aż do czasu gdy stopa bezrobocia spadnie poniżej poziomu 6,0% jest mało prawdopodobna. Brak zmiany obecnych wytycznych powinien być pozytywny dla USD, zwłaszcza wobec walut krajów rozwiniętych takich jak EUR, GBP, CAD, CHF czy JPY.

Po trzecie otrzymamy dziś od Fed-u zaktualizowane prognozy gospodarcze, w tym po raz pierwszy prognozy na rok 2016. Na podstawie ostatniej prognozy stopy bezrobocia na koniec 2015 roku w przedziale 5,8%-6,2% można oczekiwać poziomu „pełnego zatrudnienia” już na koniec 2016 roku. Spodziewamy się, że prognoza Fed-u wskaże medianę docelowej wysokości stóp procentowych na koniec 2016 roku na 3%, co jest wciąż poniżej długoterminowego celu 4%. Biorąc pod uwagę obecny konsensus rynku przewidujący poziom 2,1% na koniec 2016 roku jastrzębia prognoza Fed-u może okazać się sporym zaskoczeniem dla rynku i umocnić dolara szczególnie wobec walut krajów rozwiniętych.

Po czwarte wydźwięk konferencji prasowej prezesa Fed-u. Ben Bernanke może podkreślić uzależnienie prognoz Fed-u od rzeczywistej kondycji gospodarki. To może nieco stłumić krótkookresową reakcję rynku, jednak nie zmieni bazowego obrazu wzrostu gospodarczego, poprawy na rynku pracy oraz wzrostu presji inflacyjnej, a więc w dłuższym okresie aprecjacyjny trend dolara pozostanie nienaruszony.

Andrzej Kiedrowicz, Poland Branch Manager, Easy Forex Trading Ltd.