Bank Handlowy odnotował 970,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 736,41 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2076,26 mln zł wobec 1927,39 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 707,24 mln zł wobec 752,73 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 43.51 mld zł na koniec 2012 r. wobec 42.28 mld na koniec 2012 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2012 r. wyniósł 1008,70 mln zł wobec 721,29 mln zł zysku rok wcześniej.