Enea odnotowała 717,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 794,70 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 846,55 mln zł wobec 845,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10290,52 mln zł w 2012 r. wobec 9936,91 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2012 r. wyniósł 522,68 mln zł wobec 352,83 mln zł zysku rok wcześniej.

W obrębie Grupy Kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2012 r. spółka odnotowała ok. 10,3 mld zł skonsolidowanych przychodów.