Lubelski Węgiel Bogdanka odnotował 12,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto (ogółem) w IV kw. 2012 r. wobec 133,20 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 18,87 mln zł wobec 164,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 443,56 mln zł w IV kw. 2012 r. wobec 435,59 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2012 r. spółka miała 289,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto (ogółem) w porównaniu z 221,25 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1835,80 mln zł w porównaniu z 1301,35 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w całym 2012 roku 289,37 mln zł wobec 220,92 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2012 r. wyniósł 287,03 mln zł wobec 218,98 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka, notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - przewiduje, że realizacja jej planowanych inwestycyjnych pozwoli zwiększyć udział na rynku węgla kamiennego w Polsce do 12% w 2014 roku.