Grupa Lotos odnotowała 922,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 648,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto za cały ub.r. wyniósł 936 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 301,07 mln zł wobec 1085,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33.111,00 mln zł w 2012 r. wobec 29.259,59 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2012 r. wyniósł 836,43 mln zł wobec 307,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych.