Agencja Standard & Poor's utrzymała rating Polski na poziomie "BBB plus" i podniosła perspektywę do stabilnej z negatywnej - podała agencja w piątkowym komunikacie.

Agencja potwierdziła długoterminowy i krótkoterminowy rating Polski w walucie zagranicznej na poziomie "BBB plus/A-2" oraz długoterminowy i krótkoterminowy rating w walucie krajowej na poziomie "A-/A-2".

15 stycznia agencja obniżyła długoterminowy rating polskiego długu w walucie obcej do poziomu "BBB plus" z "A minus". Była to pierwsza obniżka ratingu Polski w historii.

Reklama

"Uważamy, że krótkoterminowe obawy o dalsze osłabienie kluczowych polskich instytucji osłabły, a pozycja budżetowa Polski nie uległa pogorszeniu, pomimo niższego od oczekiwań wzrostu gospodarczego" - napisano w komunikacie.

"Stabilna perspektywa w dwuletnim horyzoncie prognostycznym wskazuje na zbilansowanie ryzyk wynikających z bardziej ekspansywnego podejścia fiskalnego i wzrostu wydatków socjalnych z jednej strony, a z drugiej kontynuacji, lekko osłabionego, wzrostu gospodarczego" - dodano.

Reklama

Agencja wskazała, iż może podwyższyć rating, jeżeli Polska osiągnie trwałą poprawę salda zewnętrznego, prowadzącą do szybszej względem oczekiwań redukcji długu zewnętrznego netto.

Podwyżka może również nastąpić, jeżeli deficyt budżetowy spadnie szybciej niż tego oczekiwano lub agencja zauważy trwałą obniżkę poziomu zadłużenia netto, a Polska ograniczy wydatki na obsługę zadłużenia.

"Z drugiej strony, możemy obniżyć ratingi, jeśli finanse publiczne pogorszyłyby się bardziej niż nasz scenariusz bazowy lub też zaobserwujemy wzrost aktywności quasi-fiskalnej instytucji znajdujących się pod kontrolą państwa, co mogłoby osłabić budżet" - napisano w komunikacie.

Obniżka ratingu, w ocenie S&P, może nastąpić również w przypadku osłabienia niezależności Narodowego Banku Polskiego w związku z faktycznym lub postrzeganym wpływem politycznym na politykę monetarną.

Agencja obniżyła swoje prognozy wzrostu PKB w Polsce w 2016 r. do 3,0 proc. z 3,5 proc., podwyższyła zaś szacunki na 2017 r. do 3,3 proc. z 3,2 proc. szacowanych w lipcu.

Standard & Poor's obniżyła prognozę relacji deficytu sektora finansów publicznych do PKB Polski na 2016 do 2,6 proc. z 2,9 proc. oraz na 2017 do 3,1 proc. z 3,2 proc. (PAP)