Tesla i Deutsche Bank na plusie. Na giełdach rozpędza się sezon wyników za III kw. tego roku. Poza Polską dużą niespodzianką okazał się pierwszy od ośmiu kwartałów zysk Tesla Motors, producenta samochodów elektrycznych. W III kw. zysk firmy wyniósł 21,9 mln dolarów wobec 229,9 mln straty przed rokiem. Przychody wzrosły ponaddwukrotnie, do 2,3 mld dolarów. To efekt wzrostu o 70 proc. liczby aut przekazanych klientom (w sumie było ich 24,5 tys.) oraz cięcia kosztów. Pozytywnie zaskoczył także Twitter, którego strata zmniejszyła się do 102,9 mln dolarów ze 131,7 mln rok temu.
Kwartalny wynik netto Tesla Motors / Dziennik Gazeta Prawna
Przychody wzrosły o 8 proc., do 616 mln dolarów. Serwis społecznościowy zapowiedział zmniejszenie zatrudnienia o 9 proc. W połowie roku dla firmy na całym świecie pracowało 3,86 tys. osób. Niespodzianką okazały się też wyniki Deutsche Banku. Zarobił on netto 256 mln euro wobec 6,01 mld euro straty rok wcześniej. Dużym rozczarowaniem okazały się czwartkowe wyniki Amazon.com, giganta rynku e-commerce. W III kw. zysk spółki wyniósł 252 mln dolarów, o jedną trzecią mniej niż oczekiwano. Efekt: kurs spółki następnego dnia spadł o ponad 5 proc. Źle odebrane zostały też przewidywania spółki co do wyników w IV kw. Amazon zapowiedział, że w tym ważnym dla handlu okresie wynik operacyjny firmy może wynieść od zera do 1,25 mld dol. wobec 1,1 mld dol. rok temu. Rynek spodziewał się do tej pory, że w końcu roku Amazon pokaże 1,7 mld dol. zysku operacyjnego.
Słabiej w bankach, lepiej w Lotosie. Na warszawskiej giełdzie spośród największych spółek osiągnięcia w III kw. zaprezentowały Bank Zachodni WBK i mBank. Zysk netto tego ostatniego spadł do 230,5 mln zł z 319,5 mln zł rok wcześniej. Bank wskazuje, że wyniki grupy odzwierciedlają trudne warunki, w jakich działają obecnie polskie instytucje finansowe. Chodzi o niskie stopy procentowe, ograniczony popyt firm na kredyty inwestycyjne, wysokie wymogi kapitałowe i wreszcie podatek bankowy negatywnie wpływające na rentowność sektora. Na podobne obciążenia wskazuje BZ WBK. Jego zysk netto spadł do 425,9 mln zł z 472,7 mln zł rok wcześniej. Na tle banków znacznie lepiej wypadł paliwowy Lotos, którego zysk wyniósł 379,9 mln zł wobec 249,2 mln zł straty w 2016 r. Firmie pomógł zwiększony popyt na paliwa w kraju. To efekt wdrożenia od sierpnia w Polsce tzw. pakietu paliwowego, czyli przepisów, które mają ograniczyć szarą strefę w obrocie paliwowym.
Ciechanów monitorowany. Kilka dni po zawieszeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego działalności Banku Spółdzielczego w Nadarzynie pojawiły się plotki o kłopotach Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. KNF wszczęła niedawno postępowanie w sprawie ustanowienia tam zarządu komisarycznego. Nadzór razem z Narodowym Bankiem Polskim i Bankowym Funduszem Gwarancyjnym zadeklarował, że monitorują na bieżąco sytuację banku i że w razie potrzeby mogą wesprzeć go płynnościowo. W czwartek KNF podała, że rozpoczyna postępowanie wyjaśniające.
Wiceminister do Polskiej Miedzi. Rada nadzorcza KGHM odwołała w piątek prezesa Krzysztofa Skórę. Jego następcą został Radosław Domagalski-Łabędzki, dotychczas wiceminister rozwoju. Informację jako pierwszy podał rzecznik rządu Rafał Bochenek – jeszcze w trakcie piątkowej sesji giełdowej. Oficjalny komunikat spółki pojawił się po zamknięciu notowań.