Resort rozwoju proponuje stworzenie publicznych funduszy nieruchomości, które w formie spółek notowanych na GPW inwestowałyby w nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne przynoszące stały dochód - wynika z dokumentu przygotowanego przez resort rozwoju.

Dokument opublikowano w związku z ogłoszeniem Programu Budowy Kapitału, który obejmuje m.in. wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie dodatkowych długoterminowych produktów oszczędnościowych.

"PFN korzystałyby ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie spółki akcyjnej. Fundusze miałby wypłacać minimum 80 proc. zysków w postaci regularnych dywidend dla akcjonariuszy" - napisano w dokumencie.

Miałyby one umożliwić "dostęp polskim inwestorom indywidualnym oraz instytucjonalnym do korzyści wynikających z inwestycji na rynku nieruchomości przy zachowaniu wysokiej płynności inwestycji".

Reklama

Zgodnie z kolejną propozycją resortu, Skarb Państwa miałby emitować obligacje premiowe dla inwestorów indywidualnych.

"Obligacje nie posiadałyby regularnego typowego oprocentowania, lecz oferowały możliwość uzyskania znaczącej premii pieniężnej w drodze losowania" - napisano.

W planach jest też utworzenie nowego typu dłużnych papierów wartościowych w postaci obligacji infrastrukturalnych emitowanych przez agendy i fundusze Skarbu Państwa lub samorządy, celem finansowania istotnych dla gospodarki infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych.

W dokumencie napisano też o propozycji obniżenia opodatkowania dochodów kapitałowych osób fizycznych od inwestycji długoterminowych powyżej 12 miesięcy z 19 proc. na 10 proc.