Rada Giełdy wybrała Adama Miłosza na prezesa rady, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Ponadto powołano Jarosława Dominiaka w skład Komitetów: Regulacji i Ładu Korporacyjnego oraz Strategii.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.