„Decyzja JCR o podtrzymaniu ratingu na poziomie „A” ze stabilną perspektywą świadczy o docenieniu polskiej gospodarki i polityki gospodarczej rządu. Polska od lat jest obecna na japońskim rynku finansowym. W marcu podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Nowak odbył w Tokio szereg spotkań podczas azjatyckiego road-show promującego polskie papiery skarbowe.

Duże zainteresowanie ze strony japońskich inwestorów potwierdza ich zaufanie do fundamentów naszej gospodarki i dobrą ocenę jej perspektyw. Celem rządu jest wspieranie wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu deficytu sektora finansów publicznych poniżej poziomu 3 proc. PKB” – skomentował decyzje Agencji JCR minister finansów Paweł Szałamacha.