"Dochody podatkowe państwa zawierają m.in. wpływy z podatku bankowego w wysokości 5,5 mld zł i od sprzedaży detalicznej (tzw. od supermarketów) 2 mld. Zakłada się, że podatki te wejdą w życie w trakcie 2016 r." - napisano w komunikacie zamieszczonym na stronie MF.

Resort finansów zakłada lekkie umocnienie złotego w przyszłym roku.

"W 2016 r. przewiduje się nieznaczną aprecjację złotego spowodowaną silnymi fundamentami polskiej gospodarki – w rezultacie średni kurs w okresie roku wyniesie 4,03 złotego wobec euro i 3,66 wobec USD" - napisano.

Wcześniej w poniedziałek szef resortu finansów Paweł Szałamacha poinformował, że maksymalny poziom deficytu zapisany w projekcie autopoprawki do budżetu na 2016 r. wynosi 54,7 mld zł. W poprzednim projekcie przyszłorocznego budżetu maksymalny poziom deficytu wynosił 54,6 mld zł.

Reklama

W nowym projekcie budżetu dochody mają wynieść 313 mld zł, a wydatki 368 mld zł. W poprzedniej wersji było to odpowiednio: 296,9 mld oraz 351,5 mld zł.

W porównaniu do projektu budżetu na przyszły rok, nie zmieniły się podstawowe założenia makroekonomiczne. Rząd zakłada, że wzrost PKB wyniesie 3,8 proc., a inflacja 1,7 proc.

"Szacowany poziom zarejestrowanego bezrobocia pod koniec 2016 r. to 9,7 proc." - napisano w komunikacie.