Jak poinformował minister finansów Paweł Szałamacha w przeprowadzonym we wtorek wywiadzie, MF nie rozważa interwencji na rynku walutowym by umocnić złotego, gdyż "interwencje na rynku walutowym niemal zawsze są kosztowne i rzadko przynoszą trwałe efekty", a kurs złotego nie jest na równi pochyłej.

Szef MF poinformował, że rząd chce stopniowo zmniejszać udział obligacji w walutach obcych i sprowadzić go poniżej 30 proc. w ciągu 2-3 lat z 34 proc. obecnie, ale "bez żadnej presji" ani "twardych celów".

Jak powiedział Szałamacha, MF "prawdopodobnie" zrefinansuje zapadające w I kw. obligacje w EUR i CHF w tych samych walutach.

Z wypowiedzi szefa resortu finansów wynika, że obecnie nie ma planów zmiany ustawy o NBP, by bank centralny w większym stopniu był odpowiedzialny za wspieranie wzrostu gospodarczego. Zdaniem Szałamachy "obecnie" polska gospodarka nie potrzebuje programu w stylu LTRO.

Szef MF w wywiadzie dla Bloomberga poinformował, że nie spodziewa się istotnego wpływu podwyżek stóp Fed na polskie SPW.