Fruehauf Expansion jako spółka holdingowa posiada bezpośrednio 100 proc. akcji w spółce operacyjnej Fruehauf SAS.

"Fruehauf SAS jest wiodącym producentem naczep i przyczep do pojazdów ciężarowych z ponad 40 proc. udziałem w kluczowym segmencie rynku naczep we Francji. Firma zatrudnia ponad 400 osób i produkuje rocznie ponad 4.000 naczep" - napisano w komunikacie.

Dodano, że roczne zyski przejmowanej firmy oscylują pomiędzy 2-3 mln euro przy obrotach na poziomie 100 mln euro. Fruehauf posiada zakład produkcyjny we Francji, a odbiorcami produktów są klienci w Europie, w tym głównie we Francji.

"Zakup otwiera grupie Wielton drogę do zdobycia pozycji trzeciego największego producenta naczep w Europie z potencjałem produkcyjnym na poziomie 11 tys. produktów rocznie i obrotami powyższej 250 mln euro" - napisano.

Wielton zawarł porozumienie z mniejszościowymi akcjonariuszami Fruehauf Expansion dotyczące przejęcia pozostałych akcji spółki.

"Porozumienie przewiduje m.in. zobowiązanie Wielton do nabycia przez spółkę, pod warunkiem skorzystania przez akcjonariuszy mniejszościowych z przysługującego im prawa (opcja put), pozostałych 34,69 proc. akcji w Fruehauf Expansion za cenę 6,6 mln euro powiększoną o premię, której wysokość została uzależniona od przyszłych wyników finansowych Fruehauf SAS" - napisano.

"Jednocześnie porozumienie przewiduje prawo Wieltonu do nabycia pakietu mniejszościowego na wymienionych powyżej warunkach (opcja call) w przypadku nieskorzystania przez akcjonariuszy mniejszościowych z przysługującej im opcji put" - dodano.

Z komunikatu wynika, że w okresie do 31 grudnia 2017 r. realizacja opcji put może mieć miejsce w ciągu 6 miesięcy od daty zaprzestania sprawowania funkcji zarządzającego Fruehauf Expansion i Fruehauf SAS przez akcjonariuszy mniejszościowych. (PAP)

mj/ morb/