Wszystko wskazuje na to, że Torpol będzie 14. grupą kapitałową notowaną na GPW, którą pośrednio lub bezpośrednio kontroluje Skarb Państwa. W niektórych firmach państwo jest większościowym udziałowcem i ma nawet ok. 70 proc. akcji, w innych władzę zapewnia pakiet mniejszościowy, na poziomie ok. 30-35 proc. Dodatkowo na giełdzie notowanych jest siedem firm zależnych od państwowych spółek, w których również poziom kontroli jest zróżnicowany.

Zwiększanie udziału państwa w gospodarce to ważny element polityki obecnego rządu. Największą inwestycją było przejęcie w 2017 r. banku Pekao z rąk włoskiej grupy UniCredit. Ale zdarzały się też transakcje mniejsze, zaskakujące, jak przejęcie w 2018 r. znajdującego się w trudnej sytuacji producenta rur Ferrum, przez Polski Fundusz Rozwoju. PFR dokonał także bardziej spektakularnych inwestycji w spółki pozagiełdowe, stając się udziałowcem Solarisu czy przejmując kontrolę nad zagrożoną upadłością Pesą, produkującą pociągi i tramwaje.