Zasada, zgodnie z którą pierwszych pięć sesji w roku wskazuje kierunek notowań na kolejne miesiące, poprawnie funkcjonuje na amerykańskim rynku akcji. Dane za ostatnie 50 lat pokazują, że zwyżka kursów na Wall Street po pięciu pierwszych sesjach dawała ponad 80-proc. prawdopodobieństwo, biorąc pod uwagę zachowanie indeksu S&P 500, zakończenia na plusie całego roku. Gdyby ta reguła miała sprawdzić się i tym razem, to notowania akcji w USA także w 2023 r. pójdą w górę. W ciągu pierwszych pięciu sesji stycznia każdy z głównych amerykańskich indeksów (S&P 500, Nasdaq Comp., Dow Jones Industrial) zyskał od 1,1 do 1,6 proc.