Dane dotyczące inwestycji spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zawarte w raportach za III kw. są zbieżne z zestawieniem obejmującym poziom przychodów i zysków poszczególnych firm.
Najwięcej na środki trwałe wydał w III kw. PKN Orlen, który po przejęciu w tym roku kontroli nad konkurencyjnym Lotosem i dominującym na rynku gazowym PGNiG umocnił się na pozycji największej krajowej firmy. Spółka zainwestowała w ciągu trzech miesięcy 4,3 mld zł, ponad dwa razy więcej niż rok temu. W kolejnych kwartałach kwota ta będzie jeszcze wyższa, bo ostatnie sprawozdanie nie uwzględniało jeszcze wyników PGNiG (szacunkowe dane dla tej firmy zostały uwzględnione w wyliczeniach obejmujących wszystkie spółki). Menedżerowie Orlenu zapowiadali, że w tym roku, łącznie z Lotosem, ale bez PGNiG, wydatki inwestycyjne sięgną 17 mld zł. Po trzech kwartałach Orlen wydał 11,6 mld zł.