Krynicki Recykling, spółka zajmująca się przetwarzaniem szklanych odpadów, to ostatni przykład wycofania z obrotu na warszawskiej giełdzie. Podjęta w zeszłym tygodniu przez zarząd GPW decyzja była jedynie formalnością. Wiosną kontrolę nad Krynickim przejęła belgijska firma SCR-Sibelco. Inwestor ogłosił wezwanie na sprzedaż wszystkich akcji, a te, których nie udało mu się kupić, przejął w ramach przymusowego wykupu we wrześniu. Liczba krajowych firm notowanych na rynku regulowanym warszawskiej giełdy spadła do 375. Spadkowy trend trwa od siedmiu lat.