Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w III kw. PKB Polski wzrósł o 3,5 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. W ujęciu kwartalnym gospodarka urosła o 0,9 proc., dzięki czemu udało nam się uniknąć technicznej recesji. To zjawisko, kiedy PKB notuje spadek przez dwa kwartały z rzędu. W poprzednim nasza gospodarka skurczyła się o 2,3 proc. Średnia z prognoz ekonomistów na III kw. wynosiła 0,2 proc., ale były obawy, że wynik może być ujemny.