Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła wygaśnięcie decyzji w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych, podał bank.

"Do chwili otrzymania powyższej decyzji, zgodnie z zaleceniem KNF, Bank zobowiązany był do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,12 pkt proc., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 0,09 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

Decyzja KNF jest ostateczna i natychmiast wykonalna, podkreślił bank.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)