3,6 mld zł na minusie wynosiły w końcu marca kapitały Getin Noble Banku, wobec którego Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął w piątek przymusową restrukturyzację. To szacunki firmy doradczej Deloitte na zlecenie BFG. Ale niedobory kapitałowe były znacznie większe.

– Aby zapewnić bezpieczeństwo środków deponentów Getin Noble Banku przeznaczyliśmy ponad 10 mld zł. To realne wsparcie, które zostało przekazane do nowego banku. W ten sposób wspólnie pokrywamy straty Getin Noble Banku i zapewniamy bezpieczeństwo funkcjonowania nowego banku – mówił na spotkaniu z dziennikarzami Piotr Tomaszewski, prezes BFG.

Gdyby nie doszło do przymusowej restrukturyzacji, Getin Noble Bank by zbankrutował. Wówczas pojawiłaby się konieczność wypłaty 35 mld zł depozytów gwarantowanych. – Doszłoby również do umorzenia 2,6-2,7 mld zł depozytów niegwarantowanych. Chcę podkreślić w tym miejscu rolę prywatnego systemu ochrony i odpowiedzialność władz korporacyjnych banków za stabilność sektora. Zarówno banków prywatnych, jak i tych z udziałem Skarbu Państwa jest nie do przecenienia – dodał Tomaszewski.

Zdrowa część instytucji należącej do wrocławskiego biznesmena Leszka Czarneckiego zmieni właściciela – nowym będzie bank pomostowy, w którym 51 proc. akcji będzie mieć BFG, a resztę – System Ochrony Banków Komercyjnych, utworzona kilka miesięcy temu spółka ośmiu największych banków komercyjnych.

„Łączna kwota przeznaczona na ustabilizowanie sytuacji i pokrycie strat GNB banku to 10,34 mld zł, w tym 6,87 mld pochodzi ze środków BFG, a 3,47 mld ze środków Systemu Ochrony Banków Komercyjnych” – podał Fundusz. SOBK poinformował z kolei, że wyłożona przez niego kwota to w ok. 90 proc. dotacja. Pozostała część idzie na „objęcie mniejszościowego pakietu instytucji pomostowej.

Co to oznacza dla klientów

„Dla klientów nic się nie zmienia. Klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mając dostęp do swoich wszystkich oszczędności w placówkach oraz przez bankowość internetową i aplikację mobilną” – informuje BFG. I dodaje: „W związku z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Bank klienci nie muszą podejmować żadnych działań”.

Działalność objętego restrukturyzacją banku powinna być prowadzona bez zakłóceń. Główna zmiana polega na modyfikacji struktury własnościowej. W nowej sytuacji znajdą się jedynie osoby spłacające hipoteczne kredyty walutowe.

Te kredyty nie zostaną przejęte przez instytucję pomostową, będą w tzw. banku rezydualnym, który po spodziewanym ogłoszeniu upadłości stanie się masą upadłościową. Klienci będą mogli spłacać hipoteki, jak dotąd. Problem dotyczy tych, którzy chcieliby wytoczyć pozew o unieważnienie kredytu albo już to zrobili. Nawet wygranie takiej sprawy nic im nie da, bo będą mieć roszczenie wobec upadłego podmiotu, a pierwszy w kolejce do zaspokajania roszczeń jest BFG. Małe są szanse na uzyskanie pieniędzy nawet w przypadku wygranej już sprawy.

– Ze względu na regulacje w ustawie o BFG nawet w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia z punktu widzenia klienta postępowanie egzekucyjne nie może być wszczęte. Ustawodawca przesądził tym samym prymat zachowania majątku podmiotu w restrukturyzacji – podkreślał Mariusz Wojtacha, dyr. departamentu prawnego Funduszu.

Harmonogram przymusowej restrukturyzacji

30 września 2022 r. (piątek) – wszczęcie przymusowej restrukturyzacji – obsługa klientów bez zmian. Działają karty, bankomaty, bankowość elektroniczna, mobilna i placówki Getin Noble Banku

1-2 października 2022 r. (sobota, niedziela) – klienci obsługiwani bez zmian, działają karty, bankomaty, bankowość elektroniczna, mobilna oraz te placówki, które są otwarte w weekendy.

3 października 2022 r. (poniedziałek) – System Ochrony Banków Komercyjnych obejmuje 49 proc. akcji utworzonego przez Fundusz Banku BFG, pozostałe 51 proc. ma BFG.

3 października 2022 r. – przeniesienie działalności (z wyłączeniami) Getin Noble Bank– obsługa klientów bez zmian, klienci z kredytami walutowymi są obsługiwani przez Bank BFG

w dalszej kolejności nastąpi zmiana nazwy Banku BFG na VeloBank (trwa proces rejestracji zmiany nazwy)

Struktura procesu

PRZENIESIENIE DO INSTYTUCJI POMOSTOWEJ DOTYCZY:

  • kredytów z wyłączeniem walutowych kredytów hipotecznych i inne produkty – przeniesione,
  • kredytów niepracujące – częściowo przeniesione, zgodnie z treścią Decyzji,
  • depozytów: przeniesione w całości, ochrona gwarancyjna BFG na zasadach ogólnych.

PRZENIESIENIE NIE DOTYCZY:

  • kredytów hipotecznych w walutach obcych – pozostają w Getin Noble Bank,
  • akcji Getin Noble Bank: umorzone w celu pokrycia strat GNB,
  • obligacji wyemitowanych przez Getin Noble Bank: umorzone w celu pokrycia strat GNB.