Takie jest saldo zakupu i sprzedaży papierów udziałowych. W samym lipcu wartość inwestycji zwiększyła się o 2 mld zł. Popularność zagranicznych giełd wśród polskich inwestorów rośnie od kilku lat. Mają na to wpływ zwiększające się możliwości kupowania akcji za granicą oraz stopy zwrotu, które są tam wyższe niż u nas.
We wtorek w Ministerstwie Finansów zaprezentowano raport na temat kosztów inwestowania na polskim rynku. Najczęściej Polacy robią to za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych.