Standard & Poor's Ratings Services obniżył długo- i krótkoterminowe ratingi dla zadłużenia w walutach obcych Rosji do BB+/B z BBB-/A-3, podała agencja. Dla długu w walucie krajowej ratingi ostały obniżone odpowiednio do BBB-/A-3 z BBB/A-2. Perspektywa ratingów jest negatywna.

Standard & Poor's Ratings Services obniżył długo- i krótkoterminowe ratingi dla zadłużenia w walutach obcych Rosji do BB+/B z BBB-/A-3, podała agencja. Dla długu w walucie krajowej ratingi ostały obniżone odpowiednio do BBB-/A-3 z BBB/A-2. Perspektywa ratingów jest negatywna.

Ponadto S&P usunął ratingi Rosji z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym, na której umieścił je 23 grudnia ub.r.

"Obniżka odzwierciedla nasz pogląd, że elastyczność polityki pieniężnej Rosji uległa ograniczeniu, a perspektywy wzrostu gospodarczego osłabły. Widzimy także podwyższone ryzyko pogorszenia się zewnętrznych i fiskalnych buforów ze względu na rosnącą presję zewnętrzną i zwiększone wsparcie państwa dla gospodarki" - czytamy w komunikacie.

Negatywna perspektywa oznacza, że elastyczność polityki monetarnej może się nadal pogarszać. Agencja zaznacza, że w przypadku dalszego pogorszenia się buforów w ciągu następnych 12 miesięcy może ponownie obniżyć ratingi Rosji.

"Prognozujemy, że gospodarka wzrośnie o ok. 0,5% w latach 2015-2018, tj. poniżej poziomu 2,4% w poprzednich czterech latach" - podała też agencja tłumacząc, że przyczyny osłabienia wzrostu to m.in. brak finansowania zewnętrznego na skutek sankcji oraz ostre spadki cen ropy.

S&P prognozuje, że PKB Rosji spadnie o 2,6% w 2015 r. po wzroście szacowanym na 0,7% w 2014 r., zaś w 2016 r. osiągnie 1,9% wzrostu.