Nikt nie przewidywał, że ocena zdolności do obsługi zadłużenia Polski mogłaby ulec zmianie. Fitch utrzymał nasz długoterminowany rating na poziomie „A minus” z perspektywą stabilną. Literka „A” oznacza, że jesteśmy wiarygodnym emitentem. Stabilność zaś wyraża się w tym, że z jednej strony nie ma w najbliższym czasie szans na podwyżkę ratingu, ale z drugiej – nie ma też ryzyka, że nasze notowania się pogorszą.
„Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla odporność polskiej gospodarki na szok związany z pandemią, oczekiwane wsparcie wzrostu gospodarczego ze strony środków z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej oraz oczekiwania agencji, że po silnych pogorszeniu poziomów deficytu budżetowego i długu publicznego w 2020 r., oba wskaźniki ulegną poprawie w 2021 r.” – napisano w raporcie z przeglądu ratingu.