Zapowiedzieliście w nowej strategii ESG, czyli zrównoważonego rozwoju, że chcecie w ciągu czterech lat – teraz już 3,5 roku, bo do końca 2024 r. – sfinansować zrównoważone projekty o wartości 8 mld zł. Żeby mieć odpowiednią perspektywę: jaka była wartość takiego finansowania udzielonego w 2020 r.? Ile kredytów dla firm rocznie udziela Bank Pekao?
Na koniec 2020 r. wartość zielonego finansowania wraz z organizacją emisji obligacji ESG naszych klientów przekroczyła 8 mld zł, z czego bezpośrednia ekspozycja bilansowa to ponad 4 mld zł. Oczywiście zakładamy dalszy wzrost zarówno po stronie aranżacji zielonych emisji, jak i bezpośredniego finansowania, tzn. mówimy o nowym finansowaniu wynoszącym co najmniej odpowiednio 22 mld i 8 mld zł.