W ubiegłym roku pierwszy raz przekroczona została granica 2 mln reklamacji złożonych przez klientów krajowych instytucji finansowych – wynika z opublikowanego właśnie sprawozdania rzecznika finansowego. W porównaniu z 2019 r. przybyło ich ponad 8 proc. Podmioty rynku finansowego mają obowiązek składania co roku raportów o liczbie reklamacji, sposobie ich załatwienia itp.
Rzecznik, który zajmuje się udzielaniem pomocy klientom instytucji finansowych, dzieli te ostatnie na dwie grupy: rynek ubezpieczeniowo-emerytalny i rynek bankowo-kapitałowy. Tych drugich jest dużo więcej, w efekcie to na nie przypada gros reklamacji, i to za ich sprawą nastąpił wzrost. W ubezpieczeniach miał miejsce ponad 10-procentowy spadek liczby spraw zgłaszanych przez klientów. Odnotowano ich 323 tys.