PZU odnotował 1675,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2013 r. wobec 1716,93 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto wyniosły 8495,25 mln zł wobec 8246,27 mln zł rok wcześniej. Odszkodowania i świadczenia sięgnęły 5459,41 mln zł wobec 5 514,64 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem PZU wyniosły 62598,5 mld zł na koniec I półrocza 2013 r. wobec 55909,56 mln na koniec I półrocz 2012.