Na kapitał zapasowy proponuje się przeznaczyć 6,06 mln zł, podano także. 

Proponowany dzień dywidendy to 23 sierpnia, a dzień wypłaty dywidendy to 12 września br. 

W ub. tygodniu zarząd PZU zapowiedział, że zarekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 2,56 mld zł, czyli prawie 100% ubiegłorocznego zysku na dywidendę, co oznacza wypłatę 29,7 zł na akcję. 

W ubiegłym roku zwyczajne walne zgromadzenie PZU, na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa (który ma 35,19% akcji spółki) przeznaczyło na dywidendę 1.936,88 mln zł z zysku za 2011 r., co oznaczało wypłatę wysokości 22,43 zł na akcję i dywidendę stanowiącą 75% zysku za 2011 r. Zarząd proponował, aby było to 20,30 zł. 

Polityka dywidendowa PZU zakłada wypłatę między 50% a 100% skonsolidowanego zysku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2012 r. wyniósł 2.580,72 mln zł wobec 2.582,30 mln zł zysku rok wcześniej.