Rozmowy pomiędzy właścicielami i zarządzającymi giełd w Warszawie i Wiedniu są we wstępnej fazie – informuje dalej agencja powołując się na niezależne źródła, zbliżone do obu giełd. Jednoznacznie zaznaczono, że rozmowy te nie muszą  doprowadzić do transakcji.

Rozmowy dotyczą rywalizacji i podziału wpływów w regionie. Giełda Wiedeńska kupiła większościowe udziały na parkietach w Ljubljanie, Pradze i Budapeszcie. Giełda Warszawska dominuje w liczbie IPO w regionie.

Michael Buhl, jeden z prezesów wiedeńskiej giełdy  ma spotkać się w Warszawie z Adamem Maciejewskim. Co wyniknie z tego spotkania, zobaczymy wkrótce.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowo-Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynek energii.

Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.