W trakcie sesji amerykańskiej i azjatyckiej eurodolar stabilizował się przy 1,2850. Nad ranem euro lekko straciło na wartości i obecnie kurs EUR/USD znajduje się na 1,2835. Po wczorajszym osłabieniu i osiągnięciu przez kurs EUR/PLN najwyższego poziomu od dwóch miesięcy (4,1970), dziś od rana złoty umacnia się. Obecnie EUR/PLN znajduje się na 4,1925, a USD/PLN na 3,2670. Dziś najważniejszymi wydarzeniami będą decyzje banków centralnych (BoE – 13:00 i ECB – 13:45).

Zakończyło się już natomiast posiedzenie Banku Japonii. Decyzje, które na nim zapadły zakładają bardzo agresywne luzowanie polityki pieniężnej. Po pierwsze Bank zobowiązał się do jak najszybszego osiągnięcia celu inflacyjnego (2 proc.), obecnie w Japonii panuje deflacja na poziomie 0,7 proc. r/r. Ponadto Bank znacznie zmienił ramy polityki pieniężnej – BoJ nie będzie celował już w poziom stopy procentowej, a w wartość bazy monetarnej, zwiększając ją o 60 – 70 bln jenów rocznie. M. in. w tym celu BoJ rozpocznie nielimitowany program skupu aktywów, wydłużając jednocześnie średni termin ich zapadalności z 3 do 7 lat. Miesięcznie skupowane będą aktywa o wartości 7 bln jenów (75 mld dolarów). W reakcji na te doniesienia, jen od rana traci na wartości ponad 2 proc. wobec wszystkich walut G-10 oraz rynków wschodzących. Kurs USD/JPY wzrósł do 95,50. Uważamy, że w przeciągu trzech miesięcy notowania osiągnął poziomu 99.

W. Brytania: Recesja zmusza BoE do działania

Konsensus rynkowy zakłada, że Bank Anglii nie zmieni dziś stóp procentowych (główna 0,5 proc.) ani nie zwiększy programu skupu aktywów banków (obecnie 375 mld funtów). W ubiegłym miesiącu doszło do bezprecedensowej sytuacji, w której gubernator BoE został przegłosowany w sprawie skupu aktywów drugi miesiąc z rzędu. Jednak widoczne w ostatnich tygodniach pogorszenie danych makro ze strefy euro w połączeniu ze spowolnieniem w brytyjskiej gospodarce sprawia, że podjęcie działań przez BoE jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego gubernatora w lipcu tego roku, staje się coraz bardziej możliwe.

Strefa euro: ECB jeszcze wait and see

W obliczu pogłębiającej się recesji na kończącym się dziś posiedzeniu Rady Prezesów ECB prawdopodobnie dyskutowano nad obniżką stóp procentowych. Uważamy, jednak, że głównie z powodu utrzymującego się przekonania, że ożywienie jest „tuż za rogiem” stopy pozostaną bez zmian. Brak obniżki jest zdyskontowany w wartości euro i w przypadku takiej decyzji kluczowe znacznie będą miały słowa M. Draghiego na konferencji prasowej, w tym przede wszystkim na temat możliwych cięć w kolejnych miesiącach oraz dodatkowych mechanizmach stymulowania gospodarki. Wprowadzeniu tych ostatnich przypisuje się nawet większe prawdopodobieństwo niż obniżce stóp. Więcej na temat możliwej decyzji ECB we wczorajszej Opinii TMS: ECB: niestandardowe narzędzia zamiast cięcia stóp.

Szymon Zajkowski