Indeks spółek średnich mWIG40 opuszczą: EUROCASH, IMPEXMET, KRUK i ROVESE, a jego nowymi uczestnikami zostaną: ALCHEMIA, ALIOR, TVN oraz ZEPAK. W indeksie sWIG80 w miejsce: ALCHEMIA, ASSECOSEE, BARLINEK, IZOSTAL, KREDYTIN, MOSTALZAB oraz ZEPAK wejdą: GREENECO, IMPEXMET, KRUK, PLAZACNTR, ROVESE, SECOGROUP oraz STALEXP. Do indeksu WIG-Plus zostaną dodane następujące spółki: 08OCTAVA, ARCUS, BALTONA, CASHFLOW, CELTIC, FERRUM, IQP, KREDYTIN, KSGAGRO, LSTCAPITA, MOSTALZAB, NOVAKBM, OPTEAM, PCCINTER, POINTGROUP, SEKO, TIM, zaś indeks opuszczą: AVIASG, CCENERGY, COMPLEX, ENERGOINS, KANIA, MEXPOLSKA, RONSON, ULMA.

Do indeksu WIG zostały wprowadzone wszystkie spółki z Głównego Rynku, z wyjątkiem spółek znajdujących się w szczególnej sytuacji rynkowej (np. bankructwo, upadłość, kwalifikacja do segmentów MINUS5 i LISTA ALERTÓW oraz do Strefy Niższej Płynności), zaś NCIndex obejmuje akcje spółek z rynku NewConnect pozostające poza segmentami HLR i SHLR. W sumie po zmianach indeks WIG będzie obejmować 354, a NCIndex 264 spółki.

Udziały spółek we wszystkich indeksach wyznaczane są na podstawie akcji w wolnym obrocie, przy czym wagi największych uczestników indeksu WIG20 ograniczane są do 15%, zaś w pozostałych indeksach do 10%.