Agencja ratingowa EuroRating potwierdziła rating kredytowy na poziomie ‘BB’ nadany spółce TVN SA. Jednocześnie agencja poinformowała, że z dniem 15. marca b.r. kończy prowadzenie ratingowej oceny ryzyka kredytowego telewizyjnej spółki i wycofuje nadany jej rating.
EuroRating zaprzestaje prowadzenia ratingowej oceny ryzyka kredytowego TVN SA w związku z wycofaniem spółki przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych po piątkowej sesji ze składu indeksu WIG20. Agencja prowadziła ocenę ratingową TVN SA w sposób ciągły od listopada 2007 roku.

Rating przyznawany przez agencję ratingową EuroRating spółce TVN SA był ratingiem niezamówionym – wystawiany był z własnej inicjatywy agencji, a proces oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa bazował na informacjach publicznie dostępnych.