Przewidywane wydatki inwestycyjne w grupie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosą ok. 125 mln zł, zaś sama GPW przeznaczy na inwestycje ok. 110 mln zł w 2013 r. Jednym z ważniejszych celów giełdy na ten rok jest silniejsze promowanie warszawskiego parkietu w krajach poza regionem CEE, głównie w Londynie, poinformował prezes Adam Maciejewski

"To, co zamierzamy zrobić w roku 2013, to przede wszystkim koncentracja na podnoszeniu płynności i obniżaniu kosztów wszystkich podmiotów, poprawa jakości rynku NewConnect, podnoszenie atrakcyjności Catalyst - będziemy zabiegali o większe emisję, bardziej płynne i o wyższym ratingu. Będziemy również współpracować ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych nad wzmocnieniem tego segmentu na naszej giełdzie. Będziemy chcieli także silniej promować giełdę w krajach spoza regionu CEE" - powiedział Maciejewski podczas konferencji prasowej.

"Chcemy być permanentnie obecni w Londynie. Jaką to przyjmie formułę – niebawem poinformujemy" - dodał prezes.

Podkreślił, że w tym roku GPW będzie kontynuowała strategię dywersyfikacji przychodów, która pozwoliła przy spadających przychodach z rynku finansowego na wzrost przychodów ogółem o prawie 2% r/r w 2012 r.

W 2012 r. wzrost przychodów z rynku towarowego (o 3015% r/r)w efekcie przejęcia w ub. roku Towarowej Giełdy Energii (TGE) pozwolił zbilansować spadek przychodów z rynku finansowego (o 20,6% r/r).

Przychody grupy wzrosły o 1,9% r/r do 273,8 mln zł w 2012 r., w tym przychody z rynku finansowego wyniosły 208,1 mln zł, zaś z rynku towarowego 62,6 mln zł.

"Strategia dywersyfikacji przychodów nie będzie przebiegała wyłącznie w obszarze rynków towarowych, ale także w obszarze rynku instrumentów pochodnych - on będzie przywracany do żywych, bo obroty nam spadły w związku z małą zmiennością rynku. Bardzo interesujący wydaje się także segment związany z rozliczeniami finansowymi. To są pewne przykłady. Ta dywersyfikacja będzie kontynuowana" – zapewnił Maciejewski.

Nakłady inwestycyjne grupy GPW wyniosły 26,2 mln zł z planowanych 93 mln zł, a przeniesienie wydatków z ub. roku na 2013 r. związane jest z przesunięciem terminu wdrożenia systemu transakcyjnego UTP na 15 kwietnia.

"Główny wysiłek inwestycyjny związany jest z modernizacją technologii, a przede wszystkim wdrożeniem projektu UTP. Nasze plany zakładały 93 mln zł inwestycji, przesunięcie wdrożenia UTP wyjaśnia wielkość inwestycji na 2012 r. oraz kwotę, którą przewidujemy ponieść w roku następnym" - powiedziała członek zarządu GPW Lidia Adamska.

"Kwota inwestycji nie odnosi się do elementu strategicznego nabycia KDPW. To jest kwota, która będzie przeznaczona na rozwój nowych biznesów o charakterze informatycznym, administracyjnym" - zaznaczyła.

Na ten rok GPW planuje także m.in., rozpoczęcie projektu nowej technologii dla rynku derywatów oraz modernizację technologiczną na pozostałych rynkach grupy. Najnowsze rozwiązania organizacyjno techniczne mają podnieść jakość zarządzania spółkami z grupy.

Skonsolidowany zysk netto GPW wyniósł 106,2 mln zł w 2012 r. i był niższy o 20,8% w skali roku. Rentowność EBITDA spadła o 6,1 pkt proc. w skali roku do 55,2% na koniec 2012 r.

"Jeśli chodzi o wymiar finansowy dla GPW były dwa istotne elementy - konsolidacja grupy TGE, której konsekwencję są na płaszczyźnie przychodowej i kosztowej oraz fakt, że 2012 r. był ciężki dla branży finansowej, w tym dla giełdy. Ponadto byliśmy w 2012 r. obciążeni kwotą 15 mln zł długu, zaciągniętego na początku 2012 r. oraz decyzją sprzed kilku dni – o odpisach na utratę wartości" – powiedziała Adamska.

Dodała, że w 2012 r. znaczący zmniejszyły się przychody i zyski KDPW. Przychody z obrotu akcjami spadły o ponad 29%, zaś przychody z obrotu instrumentami pochodnymi o prawie 33%. r/r. Przychody rynku towarowego wzrosły o 3015% w skali roku, ale jak zaznaczyła Adamska nie należy przywiązywać się do tak dużych wzrostów procentowych, ze względu na fakt, że GPW dopiero od marca 2012 r. konsoliduje wyniki TGE.

Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 10,8% r/r do 148,5 mln zł w związku z konsolidacją TGE, zaś zysk z działalności operacyjnej spadł o 6,3% w skali roku do 125,3 mln zł w 2012 r.