Przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) i domów maklerskich - członków Giełdy potwierdzili uzgodniony wcześniej wspólnie termin migracji na UTP - nową platformę transakcyjną GPW i nowe/zmodyfikowane systemy klienckie członków Giełdy - 15 kwietnia 2013 r., podała GPW w komunikacie.

Według stanu na 25 marca, 41 z 57 członków Giełdy zadeklarowało gotowość do etapu migracji na UTP, a deklaracje gotowości będą aktualizowane w kolejnych dniach.

"Wdrożenie nowej platformy transakcyjnej UTP jest najważniejszym projektem od wielu lat nie tylko dla GPW, ale dla całego polskiego rynku kapitałowego. Efektem tego przedsięwzięcia będzie technologiczna rewolucja. Stworzy ona warunki do istotnego wzrostu płynności w różnych klasach instrumentów, a przez to możliwość obniżenia kosztów transakcyjnych i otworzy przed nami możliwość wielkiej zmiany w zakresie technik obrotu, np. wprowadzenia w Polsce możliwości handlu algorytmicznego" - powiedział prezes GPW Adam Maciejewski, cytowany w komunikacie.

Obecnie wdrażana wersja systemu transakcyjnego GPW została udostępniona członkom Giełdy w lutym 2012 r. Dotychczas GPW przeprowadziła 200 testowych sesji giełdowych przy użyciu nowego systemu.

Użytkownicy nowego systemu transakcyjnego - w tym Urząd KNF, KDPW, KDPW_CCP, BondSpot oraz dystrybutorzy informacji giełdowych od dłuższego czasu intensywnie testują UTP. Część domów maklerskich już wcześniej informowała o gotowości do uruchomienia UTP, podała GPW.

"Dbając o zapewnienie maksymalnej ochrony interesów inwestorów i bezpieczeństwa obrotu giełdowego, GPW oraz Członkowie Giełdy na bieżąco będą monitorować postęp prac związanych z gotowością do współpracy systemów domów maklerskich z systemem UTP w okresie do zaplanowanej migracji z systemu Warset" – podano w komunikacie.

GPW poinformowała, że pośród 200 sesji, podczas blisko 100, oprócz symulowania standardowej działalności maklerskiej, przeprowadzono dodatkowo: 29 testów ofert publicznych, 16 testów ogłoszenia wezwania do sprzedaży, 49 testów wydajnościowych, z obciążeniem do 20.000 zleceń na sekundę, 17 testów pojemnościowych, z obciążeniem do 27 mln zleceń na sesję, 27 testów niezawodnościowych, 9 testów migracji, czyli symulowanego przeniesienia notowań z systemu Warset na UTP, 4 testy roll back, związane z procedurą ewentualnego powrotu z UTP na system Warset.

GPW przeprowadziła także 12 warsztatów i szkoleń, w których wzięło udział około 1.000 osób z podmiotów będących uczestnikami projektu.

Łącznie w projekcie bierze udział około 100 podmiotów, których systemy muszą być dostosowane do UTP. Nad wdrożeniem UTP po stronie GPW pracuje około 60 osób (blisko 1/3 pracowników GPW S.A.) z 13 jednostek organizacyjnych GPW w ramach 6 zespołów projektowych.