Po zmianie prezesa GPW, wraca sprawa skrócenia czasów notowań na warszawskim parkiecie. Ten temat był jednym z punktów dzisiejszego spotkania GPW z przedstawicielami domów maklerskich - członków giełdy.

Oficjalny komunikat po spotkaniu mówi, że przedstawiono na nim informacje o postępie prac wspólnego zespołu roboczego ds. harmonogramu notowań oraz szczegóły organizacyjne dotyczące powołania komitetu, którego zadaniem będzie prowadzenie stałych konsultacji z przedstawicielami najważniejszych instytucji rynku kapitałowego, w tym ze środowiskiem domów maklerskich.

Zapowiedź powołania komitetu, którego zadaniem będzie prowadzenie stałych konsultacji ze środowiskiem instytucji finansowych oznacza, że władze giełdy zaczynają poważnie traktować uczestników rynku i być może jest szansa na zaspokojenie ich oczekiwań.

Podczas spotkania omówiono postęp realizacji projektu wymiany systemu transakcyjnego na GPW oraz systemów informatycznych domów maklerskich. Podtrzymano ustalony na 15 kwietnia 2013 r. termin oddania systemu do użytku.