Zysk netto biur i domów maklerskich wyniósł 121,25 mln zł 2012 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego. Rok wcześniej wypracowany zysk netto wyniósł 719,77 mln zł.

Zysk brutto domów maklerskich wyniósł 206,34 mln zł w ub. roku wobec 841,14 mln zł rok wcześniej. Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 1.103,97 mln zł w 2012 r., zaś rok wcześniej było to 1.409,06 mln zł.

Koszty działalności maklerskiej sięgnęły 1.169,85 mln zł w 2012 r. wobec 1.256,27 mln zł rok wcześniej. W 2012 r. domy maklerskie zanotowały stratę z działalności maklerskiej, która wyniosła 65,88 mln zł. Rok wcześniej zysk na tej działalności sięgnął 143,79 mln zł.

Kapitały podstawowe domów maklerskich wyniosły 2.099,26 mln zł na koniec ub. r., zaś rok wcześniej było to 2.235,82 mln zł.

Wartość aktywów klientów na rachunkach w domach maklerskich wyniosła 134.358,16 mln zł na koniec 2012 r., zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły 90.938,61 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 122.515,98 mln zł oraz 70.747,24 mln zł.