Rentowności polskiego długu pozostają w okolicy historycznych minimów i wynoszą aktualnie 4,496% w przypadku obligacji 10-letnich.

Wczorajszy sesja na złotym była jedną z najsłabszych w ostatnich miesiącach, polska waluta straciła ponad 0,7% do euro oraz 0,88% względem dolara amerykańskiego. Co ciekawe ruch ten odbywał się przy względnej stabilizacji notowań eurodolara, dlatego za podstawę wyprzedaży złotego należy przyjmować lokalne czynniki w postaci oczekiwanego rozpoczęcia cyklu luzowania polityki monetarnej. Złoty radził sobie gorzej niż pozostałe ryzykowne aktywa, w tym targana ostatnio politycznymi problemami korona czeska. Skala wyprzedaży polskiej waluty ograniczana była przez zlecenia kupna BGK, jednak doprowadziło to jedynie do ok. 1,5 gr korekty spadków.

W ciągu ostatnich kilkunastu godzin w centrum uwagi inwestorów na złotym znajdują się wypowiedzi krajowych decydentów. Wczoraj rynek dyskontował stwierdzenie wiceprezesa NBP, Witolda Kozińskiego, który powiedział, że wzrost w 2013r. będzie nie niższy niż 1,00%. Wywołało to falę spekulacji nt. skali oczekiwanego spowolnienia gospodarczego w Polsce ponieważ ostatnie szacunki rynkowe zakładają dynamikę PKB na poziomie 2,0%.

Ponadto nad ranem ukazał się wywiad z prezesem NBP, Markiem Belką, który powiedział, że obniżki stóp byłyby naturalną konsekwencją spowolnienia i wsparłyby wzrost gospodarczy. Zdanie to odczytywać należy jako potwierdzenie, iż domyślnym scenariuszem jest rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych w listopadzie. Skala tego cyklu szacowana jest obecnie na 100 pb. RPP zmuszona będzie zareagować na wyraźne sygnały spowolnienia płynące z polskiej gospodarki. Komunikat z październikowego posiedzenia Rady wskazywał już, że jeżeli kolejne dane i projekcja makroekonomiczna w listopadzie potwierdzą obawy co do spowolnienia to Rada zareaguje na te impulsy obniżając koszt kredytu.

Z rynkowego punktu widzenia próba wygenerowania korekty na złotym wspierana jest obecnie przez zwyżkujące notowania eurodolara, jednak skala tego ruchu pozostanie najpewniej ograniczona. Podstawą przeceny złotego nie są aktualnie impulsy z szerokiego rynku, a redukowanie pozycji na polskiej walucie przed listopadowym obniżeniem stopy przez RPP. Z technicznego punktu widzenia jako intra-sesyjne wsparcie dla notowań EUR/PLN przyjmować należy okolice 4,137 PLN, natomiast poziom 4,1625 PLN funkcjonować będzie jako kluczowy opór.

Konrad Ryczko