Narodowy Bank Polski nie widzi zagrożeń dla finansowania inwestycji w informatykę w sektorze.
Podatek od instytucji finansowych czy składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie powinny być przeszkodą w inwestycjach banków w informatykę – uważa Teresa Czerwińska, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego. Podczas kongresu Impact Fintech w Katowicach prezentowała wyniki ankiety przeprowadzonej wśród krajowych kredytodawców przez NBP wspólnie z Komisją Nadzoru Finansowego. Wynika z niej, że tylko w ubiegłym roku na nowe rozwiązania IT banki wydały ponad 1,5 mld zł. NBP i KNF przyjrzały się inwestycjom w ostatnich czterech latach – okazało się, że notują one systematyczny wzrost.
„Spadek zyskowności sektora oraz narastające zróżnicowanie banków pod tym względem mogą budzić obawy o to, czy poszczególne instytucje, a także polski sektor bankowy jako całość, dysponują wystarczającymi środkami na inwestycje w rozwój i innowacje” – tak NBP tłumaczy przeprowadzenie ankiety.
O takiej barierze mówią też sami bankowcy. – Polska bankowość w ciągu ostatnich dwóch-trzech dekad była najbardziej innowacyjną częścią sektora usług. Wynikało to zarówno z utrzymywanej przez wiele lat wysokiej rentowności, jak i poziomu konkurencji. Nadal mamy bardzo konkurencyjny sektor, ale liczba podmiotów się zmniejsza – wskazywał kilka miesięcy temu w dyskusji redakcyjnej DGP Cezary Stypułkowski, prezes mBanku. – Sektor bankowy w Polsce pękł na dwie części. Jest grupa ośmiu największych banków w bardzo dobrym stanie i grupa banków komercyjnych, które mają bardzo niski zwrot z kapitału oraz duże problemy z bieżącym funkcjonowaniem w związku z wyzwaniami technologicznymi i regulacyjnymi. To wszystko dzieje się w okresie, kiedy mamy bardzo dobry wzrost gospodarczy. Skoro teraz część banków sobie nie radzi, to warto się zastanowić, co się z nimi stanie, jeżeli koniunktura się pogorszy – mówił wtedy Zbigniew Jagiełło, szef PKO BP.
Badanie banku centralnego i nadzoru potwierdza ten podział. „Na poziomie całego sektora udział wydatków na inwestycje w innowacje technologiczne w kosztach operacyjnych banków rośnie. Jednocześnie jednak inwestycje te są silnie skoncentrowane w bankach największych i najbardziej zyskownych. W 2018 r. grupa tych banków odpowiadała za 81 proc. wydatków na innowacje banków objętych ankietą (przy ich udziale w aktywach na poziomie 76 proc.)” – napisał NBP w najnowszym raporcie o stabilności sektora finansowego.
– Zgadzam się, że budowanie infrastruktury cyfrowej jest kosztowne. Ale nie podzielam obawy, że nasz sektor nie znajdzie odpowiedzi na tego typu wyzwania. My mamy sektor bardzo silny, dobrze skapitalizowany. W związku z tym ja tu nie widzę zagrożeń. Oczywiście należałoby się zastanowić, jak technologiczna presja kosztowa na małe banki wpłynie na strukturę sektora bankowego – mówiła Czerwińska w odpowiedzi na pytanie DGP o wpływ obciążeń sektora na inwestycje w IT.
„Banki nie wskazały na istnienie takich wydatków na innowacje, których nie byłyby w stanie zrealizować. Nie odnotowano zatem – tak rozumianej – finansowej luki innowacyjności w polskim sektorze bankowym. Może to potwierdzać tezę o dualnym rozwoju w polskich bankach. Liderzy sektora inwestują w innowacje na satysfakcjonującym poziomie i osiągają korzyści skali. Mniejsze podmioty nie opierają natomiast swoich strategii rozwojowych na szerokich inwestycjach w technologię” – napisał w swoim opracowaniu NBP.