Choć aktywność konsolidacyjna banków na polskim rynku zwiększa się od kilku lat, Polska nadal znajduje się wśród krajów UE o najniższej koncentracji sektora bankowego, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

"Od kilku lat zwiększa się aktywność konsolidacyjna banków na polskim rynku. W 2018 r. procesy konsolidacyjne dotyczyły małych i średnich banków i nie spowodowały znacznego wzrostu koncentracji aktywów. Polska znajduje się nadal wśród krajów UE o najniższej koncentracji sektora bankowego" - czytamy w raporcie "Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2018 r."

Na skutek procesów konsolidacyjnych w 2018 r. udział pięciu największych banków w aktywach sektora wzrósł do 50%, a wskaźnik koncentracji HHI (tj. wskaźnik Herfindahla-Hirschmanna - suma kwadratów udziałów poszczególnych podmiotów w rynku; w przypadku banków i SKOK-ów udział w rynku obliczany jest na podstawie ich aktywów) do 0,0691, podano w raporcie.

"Wartości tych wskaźników nadal lokują Polskę wśród krajów UE o najniższej koncentracji sektora bankowego" - podkreślił bank centralny.

Według obliczeń NBP na podstawie ECB Statistical Data Warehouse, Polska zajmuje 21. pozycję pod względem wskaźników HHI i CR5 (tj. wskaźnika udziału w rynku pięciu największych podmiotów; w przypadku banków udział w rynku obliczany jest na podstawie ich aktywów).