Kurs EUR/PLN prawdopodobnie pozostanie w wąskim korytarzu zmienności w najbliższych dniach, podobnie jak wyceny krajowych obligacji skarbowych - oceniają eksperci.

"Wczorajsza zmienność na parze EUR/PLN była bardzo niska, nawet pomimo informacji o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7 traktatu o UE. Kurs EUR/PLN pozostaje w wyjątkowo wąskim korytarzu zmienności i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja przed końcem roku miała ulec jakimkolwiek zmianom" - napisali w komentarzu analitycy Ebury.

Złoty w relacji do euro w czwartek - podobnie jak w ostatnich kilku dniach - oscyluje w okolicy 4,20.

O 14.00 NBP opublikował grudniowe minutki RPP, nie wywarły one jednak wpływu na wycenę polskich aktywów.

Jak wynika z minutes po grudniowym posiedzeniu Rady, większość członków Rady Polityki Pieniężnej ocenia, że biorąc pod uwagę aktualne informacje, w kolejnych kwartałach prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych. Większość RPP ocenia, że inflacja w horyzoncie projekcji utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego oraz że obniżenie oprocentowania rezerwy obowiązkowej zmniejszy niedopasowanie struktury terminowej aktywów i pasywów objętych rezerwą.

Eksperci rynku długu wskazują, że wszelkie zmiany rentowności w przedświątecznym okresie odbywają się przy niewielkiej płynności.

"Niewielka płynność przed świętami powoduje, że wszelkie wahania na rentownościach są krótkotrwałe i scenariuszem bazowym na najbliższe dni jest stabilizacja" - powiedziała Marzena Górska, diler obligacji Raiffeisen Polbanku.

"Na rynkach bazowych także panuje niewielka zmienność, ona dodatkowo wspiera stabilizację na naszym rynku" - dodała.

czwartek czwartek środa
15.50 9.40 16.25
EUR/PLN 4,1982 4,2027 4,1982
USD/PLN 3,5402 3,5395 3,5344
CHF/PLN 3,5741 3,589 3,5903
EUR/USD 1,1859 1,1873 1,1878
DS1019 1,71 1,72 1,71
PS0123 2,68 2,72 2,71
DS0727 3,33 3,35 3,35