Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) zmieniła w części decyzje wydane 4 października 2016 r. w przedmiocie identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym. Komisja nałożyła - na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej - bufory innych instytucji o znaczeniu systemowym na 12 banków, podała KNF.

W wyniku przeglądu KNF nałożyła na wymienione banki następujące bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym:

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – bufor w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko,

- mBank SA – bufor w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko,

- Bank Polska Kasa Opieki SA – bufor w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko,

- Bank Zachodni WBK SA – bufor w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko,

- ING Bank Śląski SA – bufor w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko,

- Bank Handlowy w Warszawie SA – bufor w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko,

- Bank Millennium SA – bufor w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko,

- Bank BGŻ BNP Paribas SA – bufor w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko,

- Getin Noble Bank SA – bufor w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko,

- Bank Polskiej Spółdzielczości SA – bufor w wysokości równoważnej 0% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko,

- SGB – Bank SA – bufor (na zasadzie indywidualnej) w wysokości równoważnej 0% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

KNF podała także, że zidentyfikowała również Deutsche Bank Polska SA jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nałożyła na ten bank bufor (na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej) innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

Jednogłośnie Komisja uchyliła decyzję z dnia 4 października 2016 r. identyfikującą Raiffeisen Bank Polska SA jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nakładającą na ten bank bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym.