Mocny złoty zmniejszy koszty obsługi długu w tym roku o 600 mln zł - podał rząd w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy budżetowej.

W ustawie budżetowej na rok 2017 na obsługę długu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 30.400.000 tys. zł.

"We wrześniu br. zablokowano środki w wysokości 600.000 tys. zł z tytułu obsługi zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych, co wynikało z powstania oszczędności, przede wszystkim ze względu na mocniejszy niż zakładany kurs złotego. W wyniku powyższych zmian, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa zmniejszą się do kwoty 29.800.000 tys. zł" - napisano w uzasadnieniu.