Proces konsolidacji i przejęć w polskim sektorze bankowym może być w 2017 r. kontynuowany przez inwestorów potencjalnie zainteresowanych wzmocnieniem pozycji rynkowej - poinformował PAP zastępca przewodniczącego KNF Filip Świtała. W procesie tym pożądany będzie inwestor branżowy, ważna będzie też późniejsza obecność na GPW.

„Jest kilku inwestorów, którzy byliby potencjalnie zainteresowani wzmocnieniem swojej roli na polskim rynku. Znajdą się też inwestorzy, którzy będą zainteresowani ograniczeniem swojego udziału. Proces konsolidacji i przejęć w 2017 roku będzie prawdopodobnie postępował i będzie on pochodną sytuacji banków-matek, choć nie tyle ich trudniej sytuacji finansowej, a zmiany strategii działania” – powiedział PAP Świtała.

„Dla większych banków pożądany będzie inwestor branżowy, choć Komisja nie jest uprzedzona do nikogo. Istotne jest dla nas to, aby inwestor taki dawał rękojmię stabilnego i ostrożnego zarządzania bankiem” – dodał.

Poinformował, że w dla Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nadal będzie istotne, aby akcje banków były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

„Chcemy nadal dążyć do tego, aby akcje banków były notowane na giełdzie. Wierzymy, że sprzyja to transparentności sektora bankowego. Jest to korzystne tak dla sektora, jak i dla całej gospodarki” – powiedział Świtała.

Według zastępcy przewodniczącego KNF sytuacja, w której PZU jest akcjonariuszem zarówno Banku Pekao i Alior Banku nie budzi zastrzeżeń Komisji, dopóki oba banki unikają wewnętrznej konkurencji i celują w inne segmenty rynku.

„Istotne jest dla nas unikanie wewnętrznej konkurencji pomiędzy tymi podmiotami. Jeśli będą one celować w inne segmenty rynku, to w najbliższym okresie nie będzie konieczności do podejmowania jakichś zdecydowanych działań nadzorczych” – powiedział Świtała.

W 2015 roku PZU przejął 25 proc. akcji Alior Banku, który to później kupił wydzieloną część Banku BPH. Fuzja operacyjna tych banków ma się zakończyć pod koniec marca 2017 roku.

Z kolei w grudniu 2016 roku PZU w konsorcjum z PFR podpisało z UniCredit S.p.A. umowę dotyczącą kupna 32,8 proc. akcji Banku Pekao SA, za 10,6 mld zł. Transakcja ma zostać sfinalizowana w drugim kwartale 2017 roku.

PZU zapowiadał, że nie zamierza łączyć Banku Pekao i Alior Banku.