Indeksy warszawskiej giełdy zakończyły czwartkowe notowania minimalnie nad kreską - WIG 20 zyskał zaledwie 0,02 proc. Po stronie wzrostów wyróżniły się spółki energetyczne, a spadkom przewodził mBank.

WIG 20 wzrósł w czwartek na zamknięciu o 0,02 proc. do 2.254,51 pkt. WIG zwyżkował o 0,16 proc. do 59.743,64 pkt. mWIG 40 poszedł w górę najmocniej, o 0,28 proc. do 4.929,32 pkt.

Obroty akcjami wyniosły 1,26 mld zł. Łącznie wzrosły kursy 192 spółek, a 165 wycen spadło.

Spółki z najwyższym udziałem w WIG 20 zanotowały mieszane zmiany kursów - wycena PKO BP spadła o 0,03 proc., PKN Orlen zniżkował o 0,5 proc., Pekao wzrósł o 0,28 proc. a PZU zwyżkował o 0,03 proc. Ta ostatnia spółka odnotowała w czwartek najwyższe obroty w wysokości 154,7 mln zł.

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen w lutym 2017 roku wzrosła do 5,6 USD na baryłce z 5,0 USD w styczniu. Rok temu w lutym marża rafineryjna wyniosła 4,5 USD.

Z kolei PKO BP podał, że planuje stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z nadwyżki kapitału, ponad minimalnego poziomu współczynnika Tier 1 w wysokości 14,62 proc.

Liderem wzrostów w gronie dużych spółek był Tauron, którego kurs poszedł w górę o 2,27 proc. do 3,16 zł. Wycena spółki osiągnęła najwyższy poziom od sierpnia 2016 roku, podobnie jak cały indeks WIG-Energia. Drugi oraz trzeci wzrost w WIG 20 należały bowiem również do spółek energetycznych - PGE wzrosła o 2 proc., a Enea o 1,93 proc.

O 0,43 proc. wzrósł kurs Lotosu. Grupa Lotos szacuje, że koszty bezpośrednie związane z postojem remontowym gdańskiej rafinerii obniżą skonsolidowany wynik operacyjny w 2017 r. o około 0,2 mld zł.

0,2 proc. zyskał Cyfrowy Polsat. W trakcie szacowania skonsolidowanych wyników grupy za IV kw. 2016 r. rozpoznane zostało aktywo z tytułu podatku odroczonego dotyczące transakcji eliminowanych w procesie konsolidacji, które miało pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy netto grupy w wysokości ok. 100 mln zł - podał Cyfrowy Polsat w środę po sesji.

Spadkom w WIG 20 przewodził mBank ze zniżką kursu o 4,6 proc. Zarząd mBanku zwołał na 30 marca walne zgromadzenie i wśród projektów uchwał (obok m.in. decyzji o niewypłacaniu w tym roku dywidendy) znalazła się propozycja dotycząca uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 60 mln zł.

"Podjęcie proponowanej uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku i upoważnienia Zarządu Banku do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie szybkiego i elastycznego finansowania Banku w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Wprowadzenie elastycznego mechanizmu umożliwiającego podwyższenie kapitału zakładowego Banku jest szczególnie zasadne w warunkach zmieniających się wymogów regulacyjnych i rekomendacji organów nadzorczych w zakresie wymogów kapitałowych dla banków" - czytamy w projekcie uchwały.

FTSE Russell podało, że w ramach rocznej rewizji indeksów do indeksu FTSE Emerging Mid Cap wejdzie Jastrzębska Spółka Węglowa, a opuści go Energa. Do indeksu Small Cap wejdą natomiast PBG oraz Uniwheels. Zmiany w indeksach FTSE Russell wejdą w życie po sesji 17 marca.

Kurs PBG wzrósł na czwartkowej sesji o 25 proc., najmocniej na szerokim rynku. Uniwheels zwyżkował o 2,4 proc., JSW o 2,1 proc. Wycena Energi spadła o 0,8 proc.

W środę po sesji wyniki za IV kwartał podał krakowski Comarch. Zysk netto okazał się o prawie 40 proc. wyższy od konsensusu PAP i wyniósł 51,3 mln zł. Wycena spółki wzrosła o 8,6 proc. i jest najwyższa od 2007 roku.